tirsdag den 15. december 2009

Lad os vende kurven - stress tal fra Institut for Folkesundhed 2007

I 2007 rapport udarbejdet af sundhedsstyrelsen og institut for folkesundhed, rapporteres
 •   9% danskere var ofte stressede i hverdagen
 • 33% danskere var af og til stressede
Det er en sitgning på hhv. 6% og 29% i forhold til sidste undersøgelse, som blev foretaget i 1987.


Det nævnes at psykiske arbejdsmiljø er en betydelig stressbelastning for den erhvervsaktive del af befolkningen, bl.a.


 • tab i danskernes middellevetid på 6-7 måneder
 • samt en markant reduktion i kvalitetsjusterede leveår (Juel et al, 2006).

Hertil kommer:
 •      30.000 hospitals indlæggelser
 •    500.000 lægebesøg
 • 1.000.000 syge fraværsdage
 •        3.000 helbredsmæssige førtidspensioner
 • 855 millioner kr. i merforbrug i sundhedsvæsenet, som følge af det psykiske arbejdsmiljø

Stress har altså en negativ indvirkning på individets velbefindende og livskvalitet, samtidig med at stress påvirker risikoen for nogle af de store folkesygdomme inklusiv depression og hjertekarsygdom. Hjertekarsygdomme står for cirka en tredjedel af dødeligheden, og befolkningsundersøgelser viser, at 15-20 % udvikler depression i løbet af livet, mens ca. 140.000 på ethvert givent tidspunkt udviser tegn på en moderat til svær depression (Psykiatrifonden, 2006).

Rapporten nævner, at der må lægges en strategi for forebyggelse, således at omkostningerne ikke eksploderer på dette område.

Mit bidrag til forebyggelse af stress og dermed få bedre trivsel er baseret på, at jeg som mennesket har et ønske om, at kunne måle og se den indsats der gøres også afspejles som kontant viden og jeg kan se at jeg forbedre mig.

De generelle ændringer inden for stress og trivsel:
 • Kost
 • Motion 
 • Søvn
 • Alkohol
 • Rygning
Derudover mener jeg, at det er vigtigt at fokusere på ens relationer, således at man ikke bliver drænet for energi, men tværtimod opsøger de situationer og mennesker der giver energi, og hvor man selv kan give energi - til det har jeg lavet stress af hjulet.

Mål og se du gør fremskridt med disse værktøjer:

Heart Wizard, et pc-program der i realtid kan måle og følge op på dit helbred
 • Måling af kroppens indre balance og energi, der måles på det autonome nervesystem
 • Måling af biologiske alder / body age
 • Mål og følg op dit konditions niveau
 • Kroppens evne til at restituere sig
 • Måle dit stressniveau og støtte i øvelser til at reducere det
Se denne video demonstration:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar