mandag den 10. oktober 2011

Forebyggelse og Sundhedsfremme Initiativ

Forebyggelse og Sundhedsfremme er beskrevet i sundhedsloven og forankret hos kommunerne, der skal levere rammerne for at borgerne og medarbejderne har de rammer der skal til for at motivere til en sundere livsstil.

De mange rammer der bl.a. bliver stillet til rådighed er bl.a. inden for KRAM(S) faktorerne, d.v.s. tilbud om kostvejledning, rygestop kurser, alkohol rådgivning, motions og stress rådgivning. Derudover stilles der nogle faciliteter til rådighed f.eks. forebyggelses huset (sundhedshuse, sundbus projekter), alle initiativer der er med til at øge fokus på sundhed og ikke mindst egen indsigt i sundhed.

Forebyggelses og sundhedsfremme i forhold til at teste / måle borgernes tilstand er meget forskellige

F.eks. er der nogle kommuner der tilbyder de sædvanlige og gennemskuelige målinger: f.eks. kolesterol tal og blodtryk. Andre kommuner tilbyder også kondital test, biologisk alder test o.s.v. alle igen gode initiativer, der danner grundlag for at den enkelte får en indsigt en sin sundhedsmæssige situation og kan blive sendt hjem med vejledninger og rådgivning om at ændre livsstil.

Opfølgning på forebyggelses og sundhedsfremme rådgivningen og vejledningerne 

Opfølgning, fastholdelse og motivation til at gennemføre alle eller nogle af alle de gode råd er ofte det vanskeligste i en proces omkring ændring af vaner og derfor en kæmpe udfordring i forhold til at nå de ønskede resultater for den enkelte.

De fleste mennesker kan godt lide at blive testet og målt og dermed få bekræftet at de er på rette vej eller det modsatte.

De fleste mennesker kan også lide at deltage i et fællesskab i forhold til et fælles mål, og dermed hjælpe, støtte og bakke op om hinanden.

At måle og teste og følge op på udviklingen af sin indsats er netop en udfordring i forebyggelse og sundhedsfremme.

Der er ellers allerede en masse muligheder, for at følge med i sit eget projekt omkring sundere livsstil, bl.a.

- stå op på vægten og se om du har tabt dig
- tag en kondital test (dem findes der rigtig mange af) og se om du har forbedret dit kondital
- tag biologisk alder test
- test om du kan løbe længere i forhold til sidste gang
- indtast din kost og se om du spiser sundt eller rigtigt

Mange at disse initiativer og tiltag er supervigtige for de mennesker, der har besluttet sig for at foretage de livsstil ændringer henimod et sundere og længere liv.

Udfordringen med disse målinger og test idag er efter Heart Management's mening tidskrævende, besværlige og for nogle også dyre.

Heart Management tilbyder derfor en ny og nem tilgang til test, måling og opfølgning på forebyggelse og sundhedsfremme


Test og måle teknologier og videnskab har i mange år være tilgængelig inden for sundhedssystemet. Men nu er det  muligt for almindelige mennesker at anvende disse teknologier, fordi leverandører, der har leveret disse forholdsvis dyre teknologier er begyndt at gøre deres løsninger tilgængelige, så de er billige, brugervenlige og nemme at forstå, samtidig med at de opretholder den høje grad af kvalitet og sikkerhed for at analyserne er i overenstemmelse med fastsatte videnskabelige kriterier.

Det er derfor interessant for både virksomheder og offentlig institutioner at kigge nærmere på disse løsninger og vurdere, om der ikke er nogle mulige proces forbedringer i mellem borger/medarbejder og forebyggelses initiativer og behandlings systemet.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar