onsdag den 17. august 2011

Heart Rate Variability og stress

Heart Rate Variability viser om du har stress og påvirker din hjerne
Når du oplever stressende situationer, såsom magtesløshed, spænding, angst, irritation, frustration, sorg eller vrede - bare for at nævne nogle eksempler, så sker der en ændring ellers tidsforskydning i intervallet mellem din puls/hjerterytme, som du kan se nedenfor:Forskere analyserer disse tidsforskelle og kalder dette  hjerterytme frekvens / Heart Rate Variability (HRV), HRV har været anvendt som et screeningsværktøj inden mange sygdoms processer. 

Mange medicinske discipliner har forsket i HRV, og  inden for f.eks. diabetes og hjertesygdomme har det vist sig at kunne vise tegn på sandsynlige fremtidige hændelser. I 1996 blev en særlig task force dannet mellem de amerikanske og europæiske fysiologiske foreninger for at dokumentere og fremskaffe viden på HRV og opstille specifikke standarder for brug HRV i medicinsk videnskab og fremtidig praksis. Siden da er en stadig strøm af nye informationer og værdier fortsat med at komme ud af HRV forskning.

HRV vises typisk i diagrammer som anvist til højre og ud fra denne kurve vises et tydeligt tegn på stress.

Du kan så bl.a. med øvelse og træning ændre mønstret således at det bliver regelmæssigt og synkroniseret, som vist på "feeling positive emotions"

Synkroniseringen(coherence) er en tilstand som sender signaler til hjernen og dermed forbedre hjernens funktion, hormonbalancen, immunforsvaret, koordination og reaktionstid, som illustreret nedenfor:

At få omsorg, anerkendelse eller konstruktiv feedback har indflydelse på hjernen
Der er nemlig forskel på, hvordan hjernen reagerer, afhængig af om du er stresset eller synkroniseret som vist ovenfor.


Figuren forklares som følger:
  1. Når bevidstheden er domineret af stress (venstre side) kommer den uregelmæssige hjertefrekvens, hvor hjerne bakken bliver hæmmet, det giver sig udslag i, at vi nogen gange ikke tænker klart og reagerer overilet uden at have det fulde overblik, det vil sige, at reaktionen er mange gange på baggrund af informationer i Amygdala, d.v.s. den følelsesmæssige hjerne.
     
  2. Modsat ved de positive følelser /synkroniseret vejrtrækning (til højre), hjælpes hjernebakken, således, at beslutninger og reaktioner er mere velovervejet, man har det fulde billede og dette illustreret ved at tankerne vandre igennem Cortex, den lange hjernebane, hvor kreativitet, innovation og overblik er karakteristisk og du føler overskud, mere energi og klar til indlæring.
"ad. 2 . bevidstheden inkluderer introspektion (altså den subjektive bevidsthed som vi har når vi er forbundet til vores krop: altså vi kan mærke hvad der sker og vores "inner observer" er aktiv (nogle kalder det selvbevidsthed..). Dette kræver træning! Neurofeedback kan sikkert hjælpe på at "lære" vores system det!  Disse følelser behøver ABSOLUT IKKE at være positive!  Men fordi vi kan bevare "fatningen" kan vi reagere mere hensigtsmæssigt og ikke reagere på vore forestillinger om hvad der kommer til at ske men lige NU og HER! "
!! kommentarer modtaget og indsat.


Det positive er, at det er muligt, at træne sig selv til at synkronisere mellem det sympatiske og det parasympatiske nervesystem, således at man kan opnå alle de fordele, dette giver både mentalt, fysisk og psykisk, og det er her, hvor Biofeedback værktøjer kan guide og fastholde dig igennem øvelser og træning.


Danske forskere er også kommet frem til dette, heldigvis, bl.a. siger i denne artikel  Peter Vestergaard-Poulsen fra Aarhus Universitet, ”Det ene undersøgte område findes i frontallappen. Det er et område, vi bruger til at fornemme, hvordan vi har det. Det andet undersøgte område findes i den autonome del af vores hjerne, som blandt andet styrer vores hjerterytme og åndedræt.


Hvis du vil vide mere om dette emne, så google "Heart Rate Variability", se evt. denne præsentation af Jesper Kristiansen, fra Forskningscenter for Arbejdsmiljø eller kontakt os.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar