fredag den 25. september 2009

Forebyg stress fri - med denne simple øvelse

Stress er en følelsesmæssig reaktion i kroppen, der sætter alarmsystemet i gang og dermed udskiller kortisol, ved at forstå og reagere på stressorer kan den enkelte selv gøre en indsats for at reducere eller fjerne stress med simple øvelser, lav f.eks. denne øvelse, flere gang om dagen:

  • Ret din fin fokus på området omkring dit hjerte - hjerte fokus
  • Forestil dig, at du nu trækker vejret ind og ud igennem hjertet
  • Genkald en positiv hjerte følelse og hold fast i den nogle minutter
Det stadie, man opnår kalder Institute of HeartMath for Coherence, dvs. samklang/synkronisering mellem følelser, tanker og krop, således at det autonome nervesystem fungerer optimalt og udskiller det positive hormon kaldet DHEA, som er modvægten til kortisol.

Får at sikre sig, at øvelserne gøres rigtigt og man opnår den rette Coherence, kan man måle dette ved hjælp af computerbaseret biofeedback system Emwave PC eller den mobile enhed kaldet EmWave PSR.

Se denne præsentation af hjertets hemmeligheder :

Ingen kommentarer:

Send en kommentar